PRISER

TELEFON ELLER ZOOM

  • 45 min samtale
  • kartlegging av situasjon og legge en plan
  • inkl. 1 planlagt oppfølgingssamtale på 20 min innen 10 dager

Kr 1500,-

HJEMMEBESØK (DAGTID)

  • Ca. 2 timer
  • kartlegging av situasjon og legge en plan
  • inkl. 1 planlagt oppfølgingssamtale per tlf på 20 min innen 10 dager

Kr 3000,-

Hjemmebesøk gjelder Drammen, Asker, Bærum og Oslo. 

Hjemmebesøk hos deg er veldig nyttig slik at begge foreldre får samme informasjon! Vi får da også sett på det fysiske sovemiljøet til barnet og kan komme med forslag til evnt hjelpemidler og kan for eksempel vise dere måter å roe babyen på.

KURS:

KURS
kommer snart....

jobber med saken;)

ONLINE BARSELGRUPPE:

BARSELTREFF
PÅ ZOOM

Stuck inne pga koronarestriksjoner? La oss møtes på Zoom!:)

Rull til toppen